บริษัท เจ้าพระยาคอนสตรัคเซท จำกัด  ( อู่ต่อเรือ ) : CHAOPAYAR CONSTRUCED COMPANY LIMITED (Shipyard)

Visitors: 32,435