Hyacinth Weed Harvester

เรือกำจัดวัชพืช ชนิดสายพาน

เป็นเรือที่ออกแบบสำหรับกำจัดวัชพืชลอยน้ำหรือสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคในการขนส่งทางน้ำ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้ากว่า 90 แรงม้า 

ตัวเรือชุดหน้าและท้ายติดตั้งสายพานลำเรียงแบบตะแกรงหรือตาข่ายเพื่อลำเรียงวัชพืช ตัวเรือสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองผ่านระบบไฮดรอลิก 

รุ่น CWH 40  ขนาดความจุ 3 ลูกบากศ์เมตร

รุ่น CWH 60  ขนาดความจุ 4 ลูกบากศ์เมตร

รุ่น CWH 100  ขนาดความจุ 7 ลูกบากศ์เมตร

รุ่น CWH 100  ขนาดความจุ 10 ลูกบากศ์เมตร

------------------------------------------------------------------------------------------

Hyacinth Weed Harvester

 

Visitors: 32,139