About Us

 

ประวัติ

บริษัทเจ้าพระยา คอนสตรัคเซท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน

เป็นการต่อตั้งของตระกูลต่อเรือรุ่นที่ 3 โดยมีประสบการณ์ทางด้านงานต่อเรือเหล็กมานานกว่า 50 ปี

 

 กรรมการ 

1. นางธนวรรณ  พวงขาว

 

 

 

 

 

 

ประเภทธุรกิจ

อู่ต่อเรือ,ซ่อมเรือเหล็ก (ขึ้นทะเบียนโดย กรมส่งเสริมพานิชนาวี กระทรวงคมนาคม)ท่าเรือขนถ่ายสินค้า

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน

 

ขีดความสามารถ

- รองรับเรือประเภทต่างๆ ขนาดตั้งแต่ระวางขับ 10 ตันเนท – 500 ตันเนท(ระวางบรรทุก 1000–2500 ตันกรอส)

- รองรับการขนถ่ายสินค้า โดยท่าเรือมีพื้นที่รองรับพาหนะได้ถึง รถพ่วง 18 ล้อ

- ทีมงานช่างจำเพาะ โดยมี วิศวะกรออกแบบและควบคุม, ช่างประกอบ, ช่างเชื่อม, ช่างสี, ช่างไม้, ช่างระบบ และ ช่างเครื่อง    รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน

- รถเครนขนาด 35 ตัน

- เครื่องพ่นทรายและเครื่องพ่นสีขนาดใหญ่

- ออกแบบเรือประเภทต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์

- ดำเนินการออกทะเบียนและขอใบอนุญาตจาก กองทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า

- เชี่ยวชาญและชำนาญในด้านงานเหล็ก เช่น เรือโป๊ะ( Barge) ขนาดตั้งแต่ระวางบรรทุก 1000 ตัน – 2500 ตัน, เรือลากจูง  (Tug boat) โป๊ะแบคโฮขนาดต่างๆ,

   โป๊ะท่าน้ำขนาดต่างๆ และ งานตามแบบทุกชนิด

 

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

- เรือโป๊ะขนาดระวางบรรทุก 2,500 ตัน จำนวน 3 ลำ เจ้าของงาน บริษัทปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพานิชย์การ จำกัด

  (สส.ชุมพล กาญจนะ)

   มูลค่าทั้งสิ้น 44,940,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 150 วัน

- เรือสำราญเหล็ก ขนาด ความยาว 27 เมตร กว้าง 7 เมตร 3 ชั้น เจ้าของงาน บ.ไลม์ชาพ จำกัด

  (ออกแบบและก่อสร้างกับทางเราทั้งหมด)

   มูลค่างานทั้งสิ้น 25,000,000 บาท

- เรือพอนทูนเครนขนาด 5 ตัน เจ้าของงาน บ.เจนไนน์ มาเน็จเม็น จำกัด (งาน กทม.)

   มูลค่างานทั้งสิ้น 2,140,000บาท

 

ความไว้วางใจจากบริษัทคู่ค้าที่มีต่อเราดังนี้

- บ. เอเชีย โกลเด้นท์ ไรด์ จำกัด (เรือต่อใหม่กว่า 50 ลำ) และนำเรือมาซ่อมกับเรามากกว่า 5 ลำต่อปี

- บ. มัลติมารีน จำกัด (เรือต่อใหม่กว่า 10 ลำ รวมทั้ง เรือลากจูง) และนำเรือมาซ่อมกับเรามากกว่า 10 ลำต่อปี

- บ.ลำเลียงไทยจำกัด

- บ.ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพานิชย์การ จำกัด

- บ.ภัทระ ทรานสปอตร์จำกัด

- บ. เอ็มพี มารีนจำกัด

- บ. รพีพรรณมารีนจำกัด

- บ. เอสพี อินเตอร์มารีนจำกัด

- บ. เพนนินซูล่า โลจิสติกจำกัด

- บ. พงษ์ลาภ ขนส่ง จำกัด

- บ. เอ็ม.พี.เอ. ทรานสปอร์ต จำกัด

- และบริษัทอื่นๆ ฯลฯ

 

เป้าหมายในอนาคต

ผลักดันให้บริษัทฯ เป็นอู่ต่อเรือระดับภูมิภาค และก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมการต่อเรือให้เทียบเท่าภูมิภาคและสากล

โดย ผลักดันสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่วงการต่อเรือไทย,เปิดโอกาสใหม่ๆ โดยมีการทำงานที่หลากหลายรูปแบบ

ทั้งกับภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกับทาง ภาครัฐและเอกชน ผลักดันผลงานที่มีประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ต่อประเทศไทย

มาตรฐานการจัดการภายในบริษัท

Visitors: 32,136