เรือขนส่งสินค้า (Motor Barge)

    เรือบาร์จ เป็นเรือบรรทุกสินค้า สามารถบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณมาก

เป็นการขนส่งทางน้ำ

------------------------------------------------------------------

 Motor Barge

   It is a cargo ship. Able to carry goods in large quantities.

Visitors: 32,434