เรือเก็บวัชพืช (Aquatic Weed Harvester)

เรือเก็บวัชพืช จำนวน 3 ลำ ใช้ดำเนินงานในเขตพื้นที่ กทม.

ใช้เวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 180 วันทำการ


 

Visitors: 29,941