เรืออลูมิเนียมชนิด 2 ท้อง

เรืออลูมิเนียมชนิด 2 ท้อง

    ออกแบบและตกแต่งภายนอก - ภายใน เพื่อสำหรับการท่องเที่ยว

และล่องแม่น้ำชมความงามตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งยังมีการ

ประดับไฟเพื่อความสวยงามของตัวเรือให้โดดเด่น ในระหว่างการล่อง

ชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยา

Visitors: 29,939