เรือสำราญ (Cruise ship/Dive cruise ship)

เรือสำราญ ขนาด ความยาว 27 เมตร กว้าง 7 เมตร

ตัวเรือ มี 3 ชั้น ว่าจ้าง โดย บ.ไลม์ชาพ จำกัด

ตัวเรือถูกออกแบบ ต่อเรือ และทำสี 

โดย บริษัท เจ้าพระยา คอนสตรัคเซท จำกัด ทั้งหมด

-----------------------------------------------------------------------------

Cruise ship/Dive cruise ship

This cruise ship measures 27 meters in length and 7 meters in width. Suitable for costal area cruise.

Visitors: 32,145